Skautská oblasť kniežaťa Pribinu

Pre koho je skauting

Ako sa stať skautom

K čomu skauting vychováva

Novinky

Nové školenia otvorené: Získaj medzinárodný certifikát!

Nové školenia otvorené: Získaj medzinárodný certifikát!

Program DofE sa už Slovenskom skautingu udomácnil, ako voliteľnú možnosť osobného napredovania si ho môžu zvoliť skautky a skauti vo veku 14 až 24 rokov. Bez dobrovoľníckej pomoci vedúcich, školiteľov a hodnotiteľov DofE by to však nebolo možné. Máme pre Teba dobrú správu, otvárame možnosť prihlásiť sa na Školenie pre Vedúcich/vedúce programu DofE a o školenie pre Školiteľov/školiteľky a Hodnotiteľov/hodnotiteľky expedícií. 

O oblasti

Skautská oblasť je združením zborov, niekedy aj samostatných oddielov, v určitom regióne Slovenska. Teritórium a ani názov oblasti sa nemusí zhodovať s územím a názvom niektorého nášho samosprávneho kraja. Máme napríklad Východoslovenskú skautskú oblasť, v ktorej sa združili zbory a oddiely z Prešovského aj Košického kraja. Väčšina ostatných zborov z týchto krajov, ktoré pochádzajú z územia Spiša, je združená v Podtatranskej skautskej oblasti.

Naša Skautská oblasť kniežaťa Pribinu združuje prevažne zbory z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výnimku predstavuje 8. zbor z Bošian, pretože obec Bošany patrí územnosprávne do okresu Partizánske, ktorý je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Naša oblasť vznikla hneď v prvej vlne zakladania skautských oblastí a síce v roku 1998. Jej prvým vodcom sa stal brat Tibor Gero „Tarzan“ (do januára 2001). Súčasným vodcom oblasti je od februára 2020 brat Rastislav Lukáč „Orol“.