100 rokov skautingu na Slovensku

od | 1. apríla 2020 | Nezaradené

V sobotu, 23.11.2013, oslavovali skauti 41. zboru T. G. Masaryka 100. výročie založenia skautingu na Slovensku. Stretli sa tu mladší i starší skauti z 1. oddielu Hok-a-Taka z Topoľčianok a z 2. oddielu Buen Camino z Volkoviec.

Oslavy začali v Kostole sv. Jakuba vo Volkovciach a po slávnostnej svätej omši sa účastníci osláv premiestnili do sály kultúrneho domu, kde si bohatým programom pripomenuli vznik, priebeh a súčasnosť skautingu. Výzdobu sály KD tvorili kroniky, fotografie či rovnošaty. Vztyčovanie vlajky za spievania skautskej hymny, symbolický táborák, spievanie táborákových piesní, rozžiarilo oči deťom a potešilo srdcia dospelých skautov, ale aj ostatných prítomných spoluobčanov. Chutné pohostenie zavŕšila veľká torta v tvare loga storočnice a bohatá tombola potešila takmer stovku prítomných. Dobrá nálada, srdečné stisky rúk, vrelé objatia skautov svedčili o sile priateľstva medzi skautmi. Všetko najlepšie do ďalších 100 rokov, skauting!

Blaženka
2. Oddiel Buen Camino Volkovce

  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail

Prečítaj si…

Podpora vzdelávania v oblasti

Podpora vzdelávania v oblasti

Aby mohla oblasť napredovať a rozvíjať sa, je potrebné, aby sa rozvíjali aj jej členovia, tak zbory a oddiely, ako aj jednotlivci. Vedomí si toho, že v  každom zbore a u každého dobrovoľníka doma je situácia na razvoj iná, chceli by sme podať pomocnú ruku tým, ktorých...

Nitrianske skautské dni 2020

Nitrianske skautské dni 2020

Všetkých srdečne pozývame na oblastné otvorenie skautského roka na Nitrianskych skautských dňoch 2020, ktoré sa uskutočnia v septembri. Témou tohto ročníka je “NO COMFORT” a registrácia je k dispozícii odo dnešného dňa.

Orol – nový oblastný vodca

Orol – nový oblastný vodca

V nasledujúcich riadkoch Vám, drahé skautské sestry a bratia, priblížime a predstavíme nového oblastného vodcu skautskej oblasti kniežaťa Pribinu – Nitra, Orla. Vlastným menom Rastislav Lukáč začal skautovať v júni 1990 v Sabinove, aktuálne pracuje v spoločnosti...