Oblastný základný kurz 2020

od | 13. septembra 2020 | Kurzy

Základný kurz

KEDY: 16. a 17. októbra 2020
KDE: Klubovňa 23. zboru (Tichá 9, Nitra – Zobor) alebo online v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.

STRAVA: Zabezpečí si každý účastník individuálne.
PITNÝ REŽIM: Zabezpečujeme my.

PRIHLASOVANIE: info v druhej polovici septembra

Podmienky účasti na základnom kurze

 • Vek 17+
 • čestné prehlásenie, že účastník nemá zápis v registri trestov

Obsahová náplň základného kurzu

 • Komunikácia
 • Základy vývinovej psychológie
 • Činnosť oddielu
 • Oddielová a zborová administratíva
 • Právna zodpovednosť vodcu a bezpečnosť
 • Tvorba programu
 • Piliere skautingu
 • História skautského hnutia
 • Skautská symbolika a rovnošata
 • Štruktúra organizácie a základné dokumenty
 • Duchovno v skautingu
 • Vzdelávací systém Slovenského
 • Výchovná metóda

Sledujte udalosť na facebooku.

Prečítaj si…

Nové školenia otvorené: Získaj medzinárodný certifikát!

Nové školenia otvorené: Získaj medzinárodný certifikát!

Program DofE sa už Slovenskom skautingu udomácnil, ako voliteľnú možnosť osobného napredovania si ho môžu zvoliť skautky a skauti vo veku 14 až 24 rokov. Bez dobrovoľníckej pomoci vedúcich, školiteľov a hodnotiteľov DofE by to však nebolo možné. Máme pre Teba dobrú správu, otvárame možnosť prihlásiť sa na Školenie pre Vedúcich/vedúce programu DofE a o školenie pre Školiteľov/školiteľky a Hodnotiteľov/hodnotiteľky expedícií. 

Oblastný radcovský kurz 2020 (1. časť online)

Oblastný radcovský kurz 2020 (1. časť online)

KEDY: 5.10. – 8.10.2020 v čase o 17:00 – 19:00 hod každý deňKDE: OnlineCENA: ZdarmaPRIHLASOVANIE: E-mailom na zemanovalinda@gmail.com, telefonicky: 0948 325 426 – Linda (volať po 17tej alebo poslať sms vo formáte: kurz_meno_priezvisko_názov zboru) Program Pondelok:...