Nové školenia otvorené: Získaj medzinárodný certifikát!

od | 12. januára 2022 | Kurzy

Program DofE sa už Slovenskom skautingu udomácnil, ako voliteľnú možnosť osobného napredovania si ho môžu zvoliť skautky a skauti vo veku 14 až 24 rokov. Bez dobrovoľníckej pomoci vedúcich, školiteľov a hodnotiteľov DofE by to však nebolo možné. Máme pre Teba dobrú správu, otvárame možnosť prihlásiť sa na Školenie pre Vedúcich/vedúce programu DofE a o školenie pre Školiteľov/školiteľky a Hodnotiteľov/hodnotiteľky expedícií. 

Školenia sú pre všetkých členov/členky Slovenského skautingu od 16 rokov, ktorí by chceli mladých viesť na ceste sebazdokonaľovania a dobrodružstva. Ak máš chuť pomáhať mladým v Slovenskom skautingu mentorským prístupom, využi túto skvelú možnosť.

Prihlásiť sa môžeš na tomto odkaze do 19. januára 2022.  

Prečo sa na školenia prihlásiť?

  • Ako absolvent/ka školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát (a môžeš si to uviesť aj do životopisu!);
  • Budeš môcť poskytovať program DofE pre členov/členky svojho oddielu či zboru a pomôcť im tak rozvíjať svoje zručnosti, ktoré im pomôžu k úspešnému uplatneniu sa v živote;
  • Spoznáš nových skvelých ľudí!

Ako vedúci/vedúca programu navyše:

  • Budeš je schopný/á viesť mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov zapojených do programu;
  • Získaš vedomosti a schopnosti, s ktorými budeš schopný/á zabezpečovať administráciu a koordináciu programu v rámci nášho oblastného DofE aj v spolupráci s Národnou kanceláriou DofE;

Ako školiteľ/školiteľka príp. hodnotiteľ/hodnotiteľka expedíciínavyše:

  • nadobudneš znalosti a schopnosti, vďaka ktorým budeš schopný/á pripraviť skupinu mladých ľudí na to, aby s pomocou a neskôr samostatne pripravili, realizovali a vyhodnotili Dobrodružnú expedúciu v rámci programu;
  • budeš mať porozumenie rolám Školiteľa/ky a Hodnotiteľa/ky a povinnostiam, ktoré u nich vyplývajú;
  • pochopíš požiadavky a štandary v rámci dobrodružných expedícií v programe DofE;
  • užiješ si s deckami dobrodružné expedície!

O DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, ktorý skautom dáva ďalšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Pri plnení sa venujú štyrom oblastiam: Dobrovoľníctvo, Rozvoj talentu, Športová aktivita a Dobrodružná expedícia. Slovenský skauting ho pre svojich členov ponúka ako dobrovoľnú súčasť svojej oficiálnej programovej ponuky. Zapojiť sa do programu môžu mladí od 14 do 24 rokov (najmä teda rangeri/rangerky a roveri/roverky).

Kedy, kde?

Presný termín (nie skorší ako aprílový) a miesto upresníme. Pokiaľ to situácia dovolí, školenia sa budú konať osobne (v súlade s dodržaním aktuálne platných COVID nariadení), v opačnom prípade prebehne školenie online.

Prečítaj si…

Oblastný radcovský kurz 2020 (1. časť online)

Oblastný radcovský kurz 2020 (1. časť online)

KEDY: 5.10. – 8.10.2020 v čase o 17:00 – 19:00 hod každý deňKDE: OnlineCENA: ZdarmaPRIHLASOVANIE: E-mailom na zemanovalinda@gmail.com, telefonicky: 0948 325 426 – Linda (volať po 17tej alebo poslať sms vo formáte: kurz_meno_priezvisko_názov zboru) Program Pondelok:...

Oblastný základný kurz 2020

Oblastný základný kurz 2020

KEDY: 16. a 17. októbra 2020KDE: Klubovňa 23. zboru (Tichá 9, Nitra - Zobor) alebo online v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie. STRAVA: Zabezpečí si každý účastník individuálne.PITNÝ REŽIM: Zabezpečujeme my. PRIHLASOVANIE: info v druhej polovici septembra...