Nezaradené

Podpora vzdelávania v oblasti

Podpora vzdelávania v oblasti

Aby mohla oblasť napredovať a rozvíjať sa, je potrebné, aby sa rozvíjali aj jej členovia, tak zbory a oddiely, ako aj jednotlivci. Vedomí si toho, že v  každom zbore a u každého dobrovoľníka doma je situácia na razvoj iná, chceli by sme podať pomocnú ruku tým, ktorých...

Nitrianske skautské dni 2020

Nitrianske skautské dni 2020

Všetkých srdečne pozývame na oblastné otvorenie skautského roka na Nitrianskych skautských dňoch 2020, ktoré sa uskutočnia v septembri. Témou tohto ročníka je “NO COMFORT” a registrácia je k dispozícii odo dnešného dňa.

Orol – nový oblastný vodca

Orol – nový oblastný vodca

V nasledujúcich riadkoch Vám, drahé skautské sestry a bratia, priblížime a predstavíme nového oblastného vodcu skautskej oblasti kniežaťa Pribinu – Nitra, Orla. Vlastným menom Rastislav Lukáč začal skautovať v júni 1990 v Sabinove, aktuálne pracuje v spoločnosti...

100 rokov skautingu na Slovensku

100 rokov skautingu na Slovensku

V sobotu, 23.11.2013, oslavovali skauti 41. zboru T. G. Masaryka 100. výročie založenia skautingu na Slovensku. Stretli sa tu mladší i starší skauti z 1. oddielu Hok-a-Taka z Topoľčianok a z 2. oddielu Buen Camino z Volkoviec. Oslavy začali v Kostole sv. Jakuba vo...

NPZ – naj palacinka zboru

NPZ – naj palacinka zboru

Stretli sme sa o 14. hodine v klubovni, aby sme vybrali tie naj palacinky nášho zboru. Súťažilo sa v troch kategóriách: najkrajšia, najchutnejšia a najskautskejšia. Počas hodnotenia našich palaciniek vo vedľajšej klubovni sme si my ostatní zahrali rôzne hry, ktoré...

List od Nimrala

List od Nimrala

V piatok 17.10.2014 o 19. hodine sa začala svätá omša za našich skautov a ich rodiny. Túto omšu nám spríjemnil spev nášho spevokolu. Po omši som si všimla, ako je nás tu veľa, dokonca aj skauti z iných zborov Nitrianskej oblasti. Práve táto udalosť bola začiatkom...

Nitrianski skauti priniesli Betlehemské svetlo na vlakové stanice

Nitrianski skauti priniesli Betlehemské svetlo na vlakové stanice

Nitrianski skauti zo 44. zboru priniesli Betlehemské svetlo pre množstvo rodín. Desiatky záujemcov si ho vyzdvihli na vlakových staniciach. V sobotu 20.decembra sa nitrianski skauti z 44.zboru vybrali na vlakovú stanicu, kde nastúpili na jeden zo spojov. Ich cieľom...

Cyklostrasa pri rieke opäť bez smetných nádob

Cyklostrasa pri rieke opäť bez smetných nádob

Nitrianski skauti nelenia a pustili sa do verejnoprospešnej aktivity. Na cyklotrase pri rieke vyzbierali vrecia s odpadom. CYKLOTRASA PRI RIEKE OPÄŤ BEZ SMETNÝCH NÁDOB: SKAUTI ODNIESLI VRECIA PLNÉ ODPADU! Nitrianski skauti zo 44.zboru koncom apríla popri rieke Nitra...

10 dní poriadneho leta na skautskom tábore

10 dní poriadneho leta na skautskom tábore

Aj dnes sa nájdu deti, ktoré rady vymenia počítače, mobily a pohodlie domova za čas strávený v prírode v skautskom tábore. 41. zbor TGM Topoľčianky, 1. oddiel Hok - A - Taka, organizoval tento rok tábor v termíne 25.7. - 3.8.2015 v lokalite Zlatno - Kľačany. Na tábore...