Kurzy

Radcovský kurz

Radcovský kurz

Radcovský kurz je zvyčajne prvým kurzom pre mladých členov Slovenského skautingu, ktorí chcú viesť skautskú družinu. Cieľom kurzu je pripraviť účastníka na funkciu družinového radcu. Kurz mu poskytne potrebné teoretické poznatky, praktické rady a inšpiráciu pre jeho činnosť s družinou. Priblíži hlavné aktivity družiny, tipy na činnosť a dobré nápady na utužovanie družinového ducha. Skautky a skauti, poďte na kurz spoznať rovesníkov z iných zborov!

Základný kurz

Základný kurz je špecifický vzdelávací modul určený pre starších dobrovoľníkov. Absolventi získajú základné informácie o poslaní, princípoch a výchovnej metóde skautingu, štruktúre organizácie, vedení oddielu a právnej zodpovednosti. Absolvent dostáva certifikát o absolvovaní základného kurzu na základe ktorého môže vykonávať oddielové, zborové a oblastné funkcie okrem vodcu (môže sa stať napríklad zástupcom oddielového či zborového vodcu, prípadne môže pomáhať pri činnosti v oddiele či zbore).

Kurz 1. pomoci

"Kurzy"