Skautská oblasť kniežaťa Pribinu

Pre koho je skauting

Ako sa stať skautom

K čomu skauting vychováva

Novinky

Medvedí skaut Patrik: Je dobré prekračovať vlastné hranice (rozhovor)

Medvedí skaut Patrik: Je dobré prekračovať vlastné hranice (rozhovor)

Patrik Martiška známy pod prezývkou Počítač dosiahol za 4 roky svojho skautovania výrazný miľník – podarilo sa mu zdolať neľahké podmienky pre získanie najvyššieho programového ocenenia Medvedí skaut! V domovskom 23. zbore Nitrava Nitra je tak vôbec druhý človek, ktorému sa podarilo úspešne splniť všetky podmienky. Viac sa dočítate v rozhovore…

Voľné dobrovoľnícke pozície

Voľné dobrovoľnícke pozície

V rozšírenom oblastnom tíme radi prijmeme nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Podieľaj sa s nami na rozvíjaní skautingu a šír s nami skautské hodnoty v nitrianskom regióne!

O oblasti

Skautská oblasť je združením zborov, niekedy aj samostatných oddielov, v určitom regióne Slovenska. Teritórium a ani názov oblasti sa nemusí zhodovať s územím a názvom niektorého nášho samosprávneho kraja. Máme napríklad Východoslovenskú skautskú oblasť, v ktorej sa združili zbory a oddiely z Prešovského aj Košického kraja. Väčšina ostatných zborov z týchto krajov, ktoré pochádzajú z územia Spiša, je združená v Podtatranskej skautskej oblasti.

Naša Skautská oblasť kniežaťa Pribinu združuje prevažne zbory z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výnimku predstavuje 8. zbor z Bošian, pretože obec Bošany patrí územnosprávne do okresu Partizánske, ktorý je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Naša oblasť vznikla hneď v prvej vlne zakladania skautských oblastí a síce v roku 1998. Jej prvým vodcom sa stal brat Tibor Gero „Tarzan“ (do januára 2001). Súčasným vodcom oblasti je od februára 2020 brat Rastislav Lukáč „Orol“.